4 клас Ефективні методи і прийоми навчання швидкому читанню !


19 Березень, 2020

Ефективні методи і прийоми навчання швидкому читанню !


Навчити дітей добре читати - одне з найважливіших завдань школи.

В.О.Сухомлинський зазначав, що без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці, що погане читання - ніби брудне вікно, крізь яке нічого не видно.

Виробити в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання можливо лише тоді, коли вчитель навчить кожного з них (навіть і того, хто має уповільнене мислення, обмежені здібності) читати свідомо, швидко, правильно.

Як відомо, процес читання включає в себе дві особливості:   одна

знаходить своє вираження в русі очей і мово-звуко-рухових процесах, і друга

-       виражається в русі думок, почуттів, намірів читця, викликаних змістом читаного. Інакше кажучи, у перебігу процесу в цілому у досвідченого читача можна розрізнити:     оптичне сприйняття надрукованого чи написаного,

відтворення звукової оболонки слова і мовних рухів та відтворення змісту прочитаного.

Перші два моменти - навички читання - мають стати об’єктом прискіпливої уваги вчителя не тільки в період навчання грамоти, а й у всій подальшій роботі, аж поки в класі зникне поскладове читання взагалі, коли помилки стануть одиничними, а темп читання наблизиться до темпу розмовної мови.

Тільки тоді можна починати роботу над виразністю, що і є кінцевою метою навчання читати вголос.

Протягом першого року учні в основному навчаються читати вголос свідомо, правильно, плавно, по складах, переходячи в кінці року на читання цілими словами. Закладаються у цей час і початки виразного читання, особливо знайомого тексту, набувається і певна швидкість, уміння самостійно працювати з книжкою. Усі ці навички читання в наступних класах вдосконалюються.

Учні навчаються усвідомлювати складніші тексти. У виразному читанні дітей, крім визначення голосом розділових знаків, після роботи з учителем виділяються і логічні паузи та наголоси, мовчазне читання поліпшується. Значно збільшується швидкість голосного читання, а особливо мовчазного.

Швидкість є однією з якостей читання, яка забезпечує усвідомлення тексту. Занадто швидке і занадто повільне читання заважає усвідомленню. При швидкому читанні мозок дитини не встигає схопити зміст в цілому. А повільне читання призводить до того, що учень забуває читане, не може усвідомити речення, весь текст, бо частини змісту випадають з його пам’яті. Занадто швидке і повільне читання не дає можливості іншим учням стежити за читанням свого товариша, призводить до того, що клас в цілому по суті не працює.
На швидкість читання впливає довжина слова, його зміст, зручність чи незручність для вимови. Один і той же учень, залежно від матеріалу, шрифту, читає з різною швидкістю. Кількість знаків або слів різко падає у процесі читання важкого і нецікавого твору. Інтерес завжди поліпшує техніку читання в цілому та його окремих якостей.

У позакласний час з учнями організовую інсценізацію творів. Ця робота їм дуже подобається. Діти читають свої ролі, інколи майже вдвічі швидше, ніж твори у класі. Причому швидкість відповідає характеру персонажів, сприяє кращому усвідомленню твору в цілому.

Така ж картина спостерігалася і під час читання творів з цікавою фабулою. Навіть у першому класі учні читають цілими словами і досить швидко казки, особливо коли в них є рефрени (повторення). Твори М.Коцюбинського “Дві кізочки”, “Два цапки”, твори Л.Толстого і в перекладі читаються з кращим усвідомленням і швидкістю, ніж ділові матеріали і малохудожні твори. Добірність мови, чітка будова речень, близький ясний зміст творів М.Коцюбинського, Л.Толстого сприяють тому, що в процесі читання у дітей легко виникає змістова догадка, вони без труднощів читають текст цілими словами, а тому швидко.

Швидкість читання істотно впливає на якість запам’ятовування матеріалу: увага школяра спрямована не на сам процес, а на сприйняття прочитаного. Враження від окремих слів інтегруються, тому легше сприймаються логічні, смислові зв’язки між ними. При повільному читанні діти просто гублять початок фрази, ще не дочитавши її до кінця. Прикиньмо: уже в 9 класі обсяг домашніх завдань становить у середньому 6500 слів. Неважко підрахувати, що учень, читаючи в темпі 80 слів за хвилину, витратить (якщо читати без упину) 1 год. 20 хв. на те, щоб лише раз прочитати тексти. Але оскільки така низька швидкість заважає сприйняттю), то школяр мусить читати повторно, можливо, і втретє. Ось чому діти, й опановують до 90 слів за хвилину, вчать уроки вряди-годи, а ті, хто читає ще повільніше, практично взагалі не зможуть їх готувати.

Треба мати на увазі, що швидкочитання - це ще й уміння енергійно, хутко міркуючи, виконувати найрізноманітніші завдання та фізичні вправи. Власне, це й якісно вищий рівень інтелекту дитини.

Усвідомлення твору завжди стимулює потрібну швидкість.

Крім того, швидкість має певне значення лише тоді, коли вона супроводжується усвідомленням читаного, а не становить самоцілі. Сама по собі швидкість читання не має педагогічної цінності.

Норми швидкості свідомого читання можуть служити деякими показниками якості читання учнів, за цими нормами легко обліковувати успішність учнів з даного предмета.

Швидкість розвивається у процесі всієї роботи з читання. Вона є, так би мовити, службовою частиною якостей читання. На її розвиток добре впливає постійне тренування в голосному і мовчазному читанні.

з


Сформувати навички читання вголос допомагає система прийомів і вправ, що вдосконалюють зорове сприймання і вимову, а також сприяють синтезу сприйняття і розуміння.

Вправи, пов’язані з зоровим сприйманням, спрямовані, по-перше, на розвиток зіркості до буквенного складу слова, тобто правильності читання, і, по-друге, на збільшення “поля читання”, тобто на розвиток його швидкості.

Для виховання в учнів зіркості до буквеного складу слова доцільними є вправи на увагу вже з букварного періоду. Основою такої роботи служать слова, дібрані вчителем з читаного на уроці тексту, й інші - з незначною відмінністю в буквеному складі. Учням пропонується прочитати ці слова і пояснити різницю в їх написанні та значенні.

Для розширення “поля читання” раджу скористатися методом моментального зорового сприйняття, який до того ж дає змогу розширити лексичний запас дитини. Для вправлянь варто виготовити картки зі словами різного буквеного складу, зображеними друкованим шрифтом. Матеріал демонструється учням у певній послідовності.

Серія 1 Набори карток з односкладовими словами:

1/ з двох літер: ау, уа, ои;

2/з трьох літер: мак, рак, лак;

З/ з чотирьох букв зі збігом двох приголосних на початку: стіл, кран, грім;

4/з чотирьох букв зі збігом двох приголосних у кінці: вовк, банк, бант;

5/ з п’яти букв зі збігом трьох приголосних на початку: стриж, згриз.

Серія П Набори карток з двоскладовими словами:

1/ з двох прямих складів з наголосом на першому: горе, щуки, мати;

г                         г                      г

2/ з двох прямих складів з наголосом на другому: межа, вода, гора;

З/ перший - обернений наголошений, другий - закритий: атлас,  ордер;

г                               г                           г

4/ перший - прямий, другий - закритий, наголошений: багаж, вагон, фазан; 5/ зі збігом двох приголосних на початку, перший склад наголошений :

г                              г                                г

просо, пряник, книга;

6/ зі збігом двох приголосних у середині, з першим наголошеним складом:

г                              г                                г

космос, меблі, марка;

7/ зі збігом двох приголосних у середині, з наголосом на другому складі: ведмідь, ліхтар, мікроб;

8/ зі збігом двох приголосних на початку і в середині, з першим наголошеним: правда, праска, зрадник;

9/ зі збігом двох приголосних на початку і в середині, з другим наголошеним складом: трамвай, тріска;

10/ зі збігом трьох приголосних на початку, з першим наголошеним складом: скромний, вправа;

11/ зі збігом трьох приголосних на початку, з другим наголошеним складом: спрямовувати, спростити;

12/ зі збігом трьох приголосних у середині слова: завтра, сестра.

Серія III Набори карток з трискладовими словами:

1/ з наголосом на першому складі: вулиця, вудочка, дудочка;

2/ з наголосом на другому складі: дорога, ворона, початок;

З/ з наголосом на третьому складі: молоко, барабан;

4/ зі збігом двох приголосних на початку, перший склад наголошений: грамота, скочити; другий наголошений - гримаса; третій наголошений - глибина;

5/ зі збігом двох приголосних у середині: загадка;

6/ зі збігом трьох приголосних на початку: справитись, скликати.

Серія 1У Набір карток з багатоскладовими словами: щиросердний, енциклопедія.

Добре, коли є настільна картонна ширмочка заввишки 25-30 см, із-за якої вчитель показує класу кожну картку протягом 0,5-1 сек. На вправу відводиться на уроці до 1 хе.:                                                          10 сек. — на читання 10 слів (на урок

добирається до 10 карток), а решта часу - на перевірку розуміння прочитаного. Оскільки ця вправа ігрова, їй можна дати назву, скажімо, “Не барись, лови слово”, “Впіймай слово” тощо.

До наступних щаблів складності вчитель має переходити не раніше, ніж переконавшись у тому, що кожен учень навчився швидко схоплювати поглядом слова певного типу.

Швидкість читання залежить і від кількості регресій, тобто зворотного руху очей для уточнення прочитаного. Щоб позбутися цього, пропоную учням звичайною лінійкою закривати попереднє прочитане слово. Крім цього, використовую шаблони: в аркуші паперу прорізується віконце, крізь яке видно 3-5 рядків. Під час читання учень зсуває його донизу, закриваючи опановані рядки.

Учням, які читають дуже повільно, раджу ритмічно постукувати олівцем чи ручкою в ході читання. Це дає можливість, підпорядковуючись ритму, підвищити темп.

В школярів треба виробляти навичку антиципалії - вміння водночас із читанням тексту вголос на основі засвоєного змісту, з контурів наступних слів передбачити, вгадувати два-три подальші. Цей процес у людини, яка привчена швидко читати, відбувається великою мірою машинально, непомітно для неї, однак, на початковому етапі дітей можна привчати усвідомлювати всі тонкощі цього процесу. Тим більше, що він неодмінно сприяє вдосконаленню ширших задатків дитини, загалом здібностей до навчання.

Спочатку пропоную школярам для читання слова з пропущеними буквами.

З...ма, в...сна, л...то, о...інь.

В...ДМІДЬ, В...ВК,                 ОЛ...Ш»,                      

Потім - речення з пропущеними словами.ВПИШИ БУКВУ - ПРОЧИТАЙ СКОРОМОВКУ


ЯКЩО БУКВА ЗАБЛУКАЛА

ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ

В теплий ... щик че... паха

 Пара... не відкриває,

Че...паха під ...щик

 Панцир під став... є.

...ртух жира... начепила –

 Готує ... к д... крокодила. Ма...тко лами

Каже ма... ла...:

-Досі я було ...кливе,

а тепер уже с...ливе!
Весняний день Білий хліб любить Будеш трудитися

На роботу

Тяжко тому жить, Зробив діло,

Сім раз відмір,

Хто багато читає


будеш кормитися, рік годує,

 нема свята,

чорні руки,

а один відріж,

 той багато знає гуляй сміло,

 хто не хоче робить.
У багатьох дітей артикуляційний апарат не розвинений, говорять вони тихо, невиразно. Тому кожний урок читання починаю із скоромовки. Скоромовки підібрала на кожну букву алфавіту. Дітям подобається до малюнків підбирати скоромовки.

Читання - психофізіологічний процес, залежний від особистості, швидкості реакції, якості зору, темпераменту. Так, холерики швидко говорять і читають, а флегматики й меланхоліки - значно повільніше. Проте, все ж внаслідок відповідних вправлянь техніка читання зростає і в них.

Для вдосконалення вимови необхідно систематично практикувати вправи з розвитку мовлення учнів. Погане мовлення породжує нерозбірливе читання, що неминуче знижує рівень розуміння прочитаного. Треба добиватися, щоб мовлення кожного учня було чітким, розбірливим, досить голосним і, звичайно, правильним щодо орфоепії.

Практикую:

-        проказування голосних у різних сполученнях: і-й, е-і, а-е, а-у, у-е, и-у, і-а-е, о-у-і, и-у-і, и-е-і;

-         голосних у сполученні з приголосними: ри-ир, тр-три, тр - ра, кар - арк;

-         голосних в наголошеній і ненаголошеній позиціях;

-         приголосні у сполученні з голосними.

Біг по доріжці : ши - ша — шо - шу - ше; дже - джо - джі.

-               Вимова складів: пешепки - повільно - швидко:

ла - ра - ру - ло, рі - ре - ли - лу, ре - лі - ри - ла.

-         Артикуляція голосних і приголосних у реченнях.

Щоб підготувати молодших школярів до швидкого читання, необхідно послідовно практикувати систему вправ на збільшення “кута зору”, розвиток зорової пам’яті, ліквідації “бар’єра проговорювання” і скорочення кількості “регресій”; розвиток мовної здогадки, виховання уваги, зосередженості, інтересу до читаного, вдосконалення способів перевірки розуміння прочитаного.


Психологами доведено, що одиницею сприймання тексту у досвідчених читців є слово, а не буква, і що текст ми сприймаємо в момент пауз-фіксацій. Відрізок тексту, що сприймається при зупинці, називається кутом зору ”. Чим ширший кут зору, тим менше зупинок і вища швидкість читання.

Пришвидшувати читання внаслідок розширення кута зору можливо і безмашинними методами. Одним з них є моментальне зорове сприймання. Для вправ на розширення кута зору треба заготувати плакати або невеликі переносні дошки, на яких учитель записує слова у стовпчик:

армія

аул

акробат

атмосфера

автор

атлас

автомат

атракціон

атлас

атлет

агроном

аплодисменти

атом

арешт

аппарат

автомобіль

 

 

аромат

акордеон
Учням пропонується за обмежений час (від 5 до 10 сек) прочитати мовчки слова, не розбиваючи на склади, а миттєво впізнаючи їх. З кожною таблицею можна працювати кілька уроків, попередньо переставивши слова. Кількість слів поступово збільшується, а час не змінюється.

Щоб не читати слова по складах, а миттєво впізнавати їх, діти мають навчитися читати згори вниз. Для цього учень спрямовує погляд не на окреме слово, а на весь рядок; розширивши поле зору, погляд ковзає по центру колонки, трохи коливаючись з одного боку у другий.

Після того, як слова мовчки прочитані на плакатах, неодмінно слід перевірити, наскільки зрозуміле їх значення дітям.

Поступово завдання ускладнюємо: для зорового сприймання

пропонуємо не окремі слова (оскільки кут зору, при якому сприймається лише одне слово, дуже малий), а словосполучення, написані в колонку по 2­3 і більше слів у рядку, а також уривки творів, де текст набраний вузькими колонками.

Періодично слід давати і такі завдання: “Хто найшвидше прочитає?”, “Хто прочитає текст за одну хвилину?”, “Прочитай текст і запиши затрачений час” (у класі має бути настінний годинник).

Хорошою швидкістю читання вголос вважається така, що відповідає звичайній швидкості усного мовлення. Виходить: хто говорить досить швидко, той і читає вголос швидше, ніж той, хто говорить повільніше (за умови однакового рівня розвитку інших якостей читання).

У школі недоцільно заохочувати дітей, щоб вони змагалися щодо швидкості читання вголос, ковтаючи закінчення і зливаючи слова у суцільний потік. Коли здібний учень розганяється, показуючи надто високу швидкість читання вголос, слід не підхвалювати, а стримувати його, нагадувати про ознаки хорошої навички. Школярі мусять знати, що читання вголос здебільшого звернене до слухачів і має бути на них розраховане.Замало того, щоб читач розумів текст, - бажано, щоб і слухач міг його
зрозуміти. Відповідно й регулюється швидкість читання.

Іншим має бути ставлення до швидкості читання мовчки. Тут є
лише одне обмеження - розуміння прочитаного. І чим більша швидкість -
при достатньому розумінні, - тим краще.

Пропоную вправи, які розвивають швидкість читання мовчки. У
кожного мого вихованця у щоденнику
“Хвилинка” для запису досягнень в
опануванні навичкою читання знаходяться ці правила.

Вправа “Губи”

Щільно стисни губи, притули до них палець лівої руки так, щоб губи
не могли під час читання рухатися.Тепер можеш розпочати мовчазне
читання тексту. Одразу запиши в карточку самоконтролю, скільки
слів ти прочитав за одну хвилину. Успіхів тобі!

Вправа “Блискавка”

Для виконання цієї вправи тобі потрібна допомога батьків,
учителя, товариша. Почни мовчки читати текст у звичайному для
себе темпі. По команді “Блискавка!”
(якщо поруч нікого немає,
подай команду сам собі) ти починаєш прискорювати темп читання.
Намагайся читати якнайшвидше. “Блискавка!” триває 20-30 секунд.
Після цього спробуй переказати прочитане другові
(або сам собі).
Можеш поставити запитання до прочитаного уривку. Для кращого
засвоєння прочитаного повтори вправу “Блискавка!” 3-5 разів.

Вправа “Віконце”

Візьми аркуш картону розміром 17x10см і виріж “віконце”
розміром 14 х
1см. Читаючи текст, наклади це “віконце” на сторінку
книги так, щоб верхній зріз “віконця” збігався з початком абзацу.
Цю частину тексту, яка відкрилася тобі у “віконці”, треба прочитати
мовчки з найбільшою швидкістю. Потім перекажи прочитане.
Позмагайся з другом, хто швидше прочитає і краще розкаже.

Вправа “Стоп!” - “Вперед!”

Ця вправа допоможе тобі бути уважним під час читання.
Починай мовчки читати текст у довільному темпі. За командою
“Стоп!” раптово припини читати в познач пальцем або олівцем те
місце, де застала команда. При наступному виконанні цієї вправи
намагайся втримати місце зупинки в пам’яті. Під час зупинки
відведи погляд від тексту, коротко перекажи прочитане або дай
відповідь на запитання, яке тобі поставлять. За командою “Вперед!”
продовжуй читати від позначеного місця. Цю вправу можна
повторити від час читання тексту кілька разів. Якщо працюєш
самостійно, то команди можеш подавати сам.
Вправа “Буксир”

 

Б                                            Цю вправу ти можеш виконати тільки з чиєюсь допомогою.

                                 Починаєш мовчки читати текст. Одночасно з тобою виразно і вголос

цей самий текст починає читати твій помічник. Його темп повинен буди дещо швидшим від середнього. Читаючи мовчки, ти повинен встигати за помічником. Ця вправа допоможе тобі під час швидкого й виразного читання вголос.

Треба сказати, що швидкість мовчазного читання більш індивідуальна, ніж голосного. Часто учні читають однаково вголос, а швидкість мовчазного читання різна. Отже, правильна швидкість читання є одна з його якостей, яка забезпечує усвідомлення. Вона виховується, як і інші якості, повсякденно.

Навчаючи своїх вихованців читати, прагну домогтися, щоб вони вправно володіли технікою, тобто, читали в міру швидко й правильно. Але техніка сама собою - не самоціль. Це - засіб правильного сприймання змісту читаного. Засіб, без якого неможливий вплив мистецтва слова на формування особистості молодшого школяра.

Читання має стати стежкою, що веде до вершин розумового, морального й естетичного виховання.Виховую в учнів інтерес до читання не лише тому, щоб вони стали освіченими людьми, а головним чином для того, щоб росли добрими, відкритими, вміли розуміти іншого, співчувати йому, допомогти.
Індивідуальна табличка учня для самоконтролю з перевірки техніки читання

ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ ШВИДКО

Що значить швидко ? Це не означає читати так, що й слів не розібрати. Але і не дуже повільно, щоб не занудьгувати.

Перевіряй себе кожного місяця. Візьми годинник з секундною стрілкою. Коли стрілка пройде круг - це і буде хвилина. Порахуй, скільки ти прочитав слів за цю хвилину. Запиши результат у таблицю.


Місяць

Кількість

слів

за хвилину

Кількість

помилок

Виразність

Результат

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Г рудень

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Дуже добре, що з кожним днем ти читаєш усе швидше.


Запам’ятай, хто багато читає, той багато знає.


 0 Коментарі

Всі коментарі

Додати

Залишити свiй коментар